Sesiune extraordinară a examenului de admitere la stagiu, 5-6 decembrie 2020

CECCAR organizează o sesiune extraordinară a examenului de admitere la stagiu în zilele de 5 și 6 decembrie 2020.

 

Pentru a veni în sprijinul absolvenților programelor de masterat, Consiliul superior al CECCAR prin Hotărârea nr. 20/585 din 01.10.2020 a hotârât ca absolvenții programelor de masterat ale căror dosare de echivalare a disciplinelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere sunt respinse, dar doresc participarea la examenul de admitere la stagiu, beneficiază de înscriere gratuită la examenul de admitere la stagiu, pentru următoarele două sesiuni ale examenului de admitere la stagiu, respectiv sesiunea ordinară și sesiunea extraordinară.

 

Având în vedere cele de mai sus, pentru buna organizare a examenului de admitere la stagiu, vă facem cunoscut faptul că termenul pentru depunerea dosarelor de înscriere este 16 noiembrie 2020 și înscrierea se face în baza unui dosar care va cuprinde:

 

  1. copie legalizată a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii pentru candidații contabili autorizați, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
  2. copie certificat de căsătorie (daca este cazul);
  3. cerere pentru înscriere la examenul de acces;
  4. curriculum vitae;
  5. copie a actului de identitate (BI/CI);
  6. certificat de cazier judiciar;
  7. adeverință medicală care să certifice capacitatea de exercițiu deplină (eliberată de un medic specialist psihiatru sau neurolog);
  8. trei fotografii tip BI/CI;
  9. dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro (cv. în lei la cursul BNR din ziua plăţii) pentru categoria  Expert contabil respective 125 Euro (cv. în lei la cursul BNR din ziua plății).

Candidații care s-au înscris pentru sesiunea octombrie a.c. si nu au promovat examenul, vor depune doar documentele de la punctele 3, 5, 8 si 9 de mai sus.

Totodată candidații care s-au înscris la examenul de admitere la stagiu din luna octombrie 2020 și care nu au reușit să promoveze examenul, Consiliul superior al CECAR a hotărât reducerea taxei de participare, după cum urmează:

- 500 de lei pentru categoria expert contabil;

- 350 de lei pentru categoria contabil autorizat.

Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați.

 

Absolvenții programelor de masterat care doresc echivalarea examenului de acces la profesie vor depune un dosar de înscriere care să cuprindă elementele din linkul: https://ceccarcluj.ro/ro/membri/cum-devin-membru-ceccar/echivalarea-examenului-de-acces-la-stagiu/

 

 

Leave your comment