MFP propune o serie de măsuri de înlesnire la plată pentru obligațiile bugetare restante după data declarării stării de urgență

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat pentru consultare un proiect de OUG privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Între altele, proiectul vizează:

♦ Măsuri de înlesnire la plată pentru obligațiile bugetare restante după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central

  Se propune reglementarea unei măsuri alternative la măsurile fiscale adoptate după intrarea în starea de urgență, pentru care perioada de aplicare înceteaza la data de 25 octombrie 2020. În acest context, se propune reglementarea unei proceduri simplificate de acordare a eșalonarii la plată pentru cel mult 12 luni, pentru contribuabilii care au fost buni platnici până la data intrării în starea de urgență, indiferent de forma de proprietate. Astfel, înlesnirea la plată constă în eșalonarea la plată pe cel mult 12 luni a obligațiilor bugetare principale precum și pentru obligațiile fiscale accesorii aferente acestora a căror scadență/termen de plată se împlinește după data declarării stării de urgență. Potrivit inițiatorilor, „această măsură are ca scop, pe de o parte, din perspectiva contribuabililor, susținerea conformării la plată și, totodată, menținerea, în această perioadă de criză sanitară, a resurselor financiare ale acestora, iar pe de altă parte, din perspectiva statului, asigurarea încasării unor sume certe și periodice la bugetul general consolidat”.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

mfp-propune-o-serie-de-masuri-de-inlesnire-la-plata-pentru-obligatiile-bugetare-restante-dupa-data-s9752

Leave your comment