Examenul de aptitudini

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune un dosar cuprinzând:

 1. copie legalizată a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii pentru candidații contabili autorizați, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 2. copie legalizată a diplomei de masterat pentru stagiarii care și-au echivalat examenul de acces;
 3. cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini;
 4. copie a actului de identitate (BI/CI);
 5. certificat de cazier judiciar;
 6. adeverință medicală care să certifice capacitatea de exercițiu deplină (eliberată de un medic specialist psihiatru sau neurolog);
 7. certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 8. două fotografii tip BI/CI.
 9. dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa se poate achita doar prin contul bancar deschis la Banca Transilvania Cluj Cont bancar: IBAN: RO80 BTRL RONC RT0V 2581 560F, beneficiar CECCAR Filiala Cluj, CUI: RO 7426179.

Depunerea dosarelor de inscriere se face în perioada 22 – 26 februarie 2021, la sediul filialei de Luni până Vineri, în intervalul orar 11.00-14.00.

Anul acesta CECCAR va organiza două sesiuni ale Examenului de aptitudini și anume:

 • perioada 12-14 martie 2021
 • perioada  29-30 mai 2021

Pentru accesul la profesia de expert contabil:

 1. a) prima probă conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
 2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și expertiză contabilă inclusiv cele cu componentă fiscală;
 3. c) a treia probă conține subiecte din ariile de competență control intern, audit și asigurare și managementul, analiza și evaluarea afacerii/întreprinderii.

Pentru accesul la profesia de contabil autorizat:

 1. a) prima proba conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
 2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și analiza financiară a afacerii/întreprinderii;

In tabelul de mai este o centralizare a probelor și a zilelor de examen, pentru sesiunea examenului de aptitudini programata în zilele de 28, 29 și 30 mai 2021. 

Candidat categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenPondere în nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu 
Vineri – 28 mai 2021, Proba 1 
14.00-17.00

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Financiare de Raportare Financiara

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

 
Etica10%Etica anul I, II, III 
Sâmbătă – 29 mai 2021, Proba 2 
10.00-13.00

(3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate

Fiscalitate avansată

 
Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

 
Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă 
Duminică – 30 mai 2021, Proba 3 
10.00 - 13.00

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

 
Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 
 

 

 

 

 

 

   
Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu 
Vineri – 28 mai 2021, Proba 1 
14.00 – 17.00

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

 
Etica10%Etica anul I, II, III 
Sâmbătă – 29 mai 2021, Proba 2 
10.00 - 13.00

(3 ore)

Fiscalitate80% 

Fiscalitate

 
Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

 
Analiza financiară a afacerii/întreprinderii10%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei