Examenul de aptitudini

Sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, 03 – 05 decembrie 2021

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune un dosar cuprinzând:

  1. copie legalizată a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii pentru candidații contabili autorizați, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
  2. copie legalizată a diplomei de masterat pentru stagiarii care și-au echivalat examenul de acces;
  3. cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini;
  4. copie a actului de identitate (BI/CI);
  5. certificat de cazier judiciar;
  6. adeverință medicală care să certifice capacitatea de exercițiu deplină (eliberată de un medic specialist psihiatru sau neurolog);
  7. certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
  8. două fotografii tip BI/CI.
  9. dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa se poate achita doar prin contul bancar deschis la Banca Transilvania Cluj Cont bancar: IBAN: RO80 BTRL RONC RT0V 2581 560F, beneficiar CECCAR Filiala Cluj, CUI: RO 7426179.

Depunerea dosarelor de inscriere se face până la data de 19 noiembrie 2021, la sediul filialei de Luni până Vineri, în intervalul orar 11.00-14.00.

Sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, 03 – 05 decembrie 2021

Probe examen aptitudini