Conducerea filialei

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Conf. univ. dr. Groșanu Adrian Conf. univ. dr. Ienciu Ionel Alin Cocan Ramona Viorica Scorţaru Marius Dan
Puşcaş Marius Hatos Paul Ioan Varga Ioana Gabriela
Mare Ioana Elena

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Puscaş Ioan Conf. univ. dr. Boţa-Avram Cristina Ban Dumitru
Cristea Călin Ştefan Fanea Lucian
Lect. univ. dr. Fulop Melinda Timea
Pasztor Csaba Iosif

Comisia de cenzori

Membru titular
Lect. univ. dr. Pop Ana Monica

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Conf. univ. dr. Groşanu Adrian Puşcaş Ioan
Conf. univ. dr. Boţa-Avram Cristina
Cristea Călin Ştefan
Conf. univ. dr. Ienciu Alin Ionel
Scorţaru Dan Marius

Executivul filialei

Director executiv Șef birou evidență Tablou Șef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă Șef birou administrativ
Dr. ec. Damian Sorin Vereș Laura Lupou Maria Laura Focșan-Braicu Cristina

Auditor

Auditor de calitate
Crișan Nicolae