Examenul de acces la stagiu

Examenul de acces la stagiu se va organiza în zilele de 04 și 05 decembrie 2021 după cum urmează:

-În ziua de 04 decembrie 2021 va avea loc proba scrisă la disciplinele ContabilitateFiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;

-În ziua de 05 decembrie 2021 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilorAuditExpertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil.

 

Examenul de admitere la stagiu se va organiza în zilele de 04 și 05 decembrie 2021 și constă în următoarele:

  • Pentru categoria de expert contabil susținerea a două probe scrise, după cum urmează:
    • În ziua de 04 decembrie 2021 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore;
    • În ziua de 05 decembrie 2021 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore;
  • Pentru categoria contabililor autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice susținerea, în data de 05 decembrie, a unei probe scrise cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore;
  • Pentru categoria de contabil autorizat susținerea unei probe scrise, în data de 04 decembrie 2021, cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore.

Se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.