Rezultate examen acces, sesiunea 01-03 octombrie 2021

Rezultatele examenului de admitere la stagiu, sesiunea 01-03 octombrie 2021 pot fi consultate la următoarele link-uri:

Contabili autorizați: https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/10/Rezultate-CA-Ex-acces-01-si-03-octombrie-2021_site.pdf

Contabililor autorizați cu studii superioare: https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/10/Rezultate-CAS-Ex-acces-01-si-03-octombrie-2021_site.pdf

 Experți contabili: https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/10/Rezultate-EC-Ex-acces-01-si-03-octombrie-2021_site.pdf

Absolvenți de masterat: https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/10/Rezultate-Master-EC-Ex-acces-01-si-03-octombrie-2021_site.pdf

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până miercuri, 20 octombrie 2021, ora 13.30. Contestațiile se pot depune fizic la sediul filialei sau se pot transmite prin e-mail la ceccarcluj@ceccarcluj.ro, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.

În cazul solicitării recorectării întregii lucrări sau doar a unei discipline de examen, conform reglementărilor CECCAR, candidații vor suporta o taxă de recorectare, la care se adaugă TVA, după cum urmează:

  • În situația corectării întregii lucrări 85 lei/ lucrare +TVA;
  • În situația solicitării recorectării disciplinei Contabilitate - 20 lei/ lucrare+TVA;
  • În situația solicitării recorectării disciplinei Fiscalitate – 15 lei/ lucrare+TVA;
  • În situația solicitării recorectării disciplinei Drept – 10 lei /lucrare+TVA;
  • În situația solicitării recorectării disciplinei Audit – 10 lei/ lucrare+TVA;
  • În situația solicitării recorectării disciplinei Evaluare – 10 lei/ lucrare+TVA;
  • În situația solicitării recorectării disciplinei Expertiza contabila – 10 lei/ lucrare+TVA;
  • În situația solicitării recorectării disciplinei Doctrina  – 10 lei /lucrare+TVA.

Taxele se pot achita doar prin contul bancar deschis la Banca Transilvania Cluj, Cont bancar: IBAN: RO80 BTRL RONC RT0V 2581 560F, beneficiar CECCAR Filiala Cluj, CUI: RO 7426179.

În cazul în care contestația este fondată, respectiv a rezultat modificarea notei în avantajul candidatului, taxa de recorectare se restituie acestuia.

Candidații declarați respinși pot susține examenul în sesiunea care se va organiza în  perioada 04 - 05 decembrie 2021, sesiune extraordinară a examenului de admitere la stagiu.

La sesiunea examenului de admitere la stagiu se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.

Pentru candidații care depun dosarele de înscriere până în data de 19 noiembrie 2021, CECCAR va organiza o serie de cursuri de pregătire online gratuite, în care se va pune accent în special pe disciplinele la care s-a obținut un nivel scazut de promovabilitate, în sesiunea din octombrie 2021.

 

Leave your comment