MF propune completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Ministerul Finanțelor (MF) a lansat în dezbatere publică un proiect de lege pentru completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, demers care are la bază Scrisoarea de punere în întârziere emisă de Comisia Europeană în Cauza 2021/2229 – acțiune în constatarea neîndeplinirii obligaților de stat membru având ca obiect transpunerea incorectă a Directivei (UE) 2017/1371 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal .

Inițiatorii proiectului menționează, în Expunerea de motive a actului normativ, că Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, instrument unional relevant la nivel european, în special în contextul operaționalizării recente a Parchetului European (EPPO), a avut termen de transpunere data de 6 iulie 2019, autoritățile române notificând transpunerea completă a acesteia. În data de 2 decembrie 2021, a fost declanșată de către Comisia Europeană o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru având ca obiect transpunerea incorectă a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (cauza 2021/2229) față de o serie de state (Croația, Finlanda, Grecia, Letonia, Luxemburg, Portugalia, România și Spania). Potrivit Scrisorii de punere în întârziere, autoritățile române au fost invitate ca, în termen de două luni de data primirii scrisorii de punere în întârziere, să comunice observații cu privire la modul în care au fost transpuse în legislația română unele prevederi din Directiva (UE) 2017/1371 privind infracțiunile, respectiv aplicarea legii penale în spațiu, care au fost apreciate ca nefiind transpuse în mod adecvat. Prin raportare la competențele legale ale Ministerului Finanțelor, numai o parte din criticile formulate fac obiectul noului proiect de Lege elaborat de MF, iar acestea vizează transpunerea următoarelor dispoziții din Directiva (UE) 2017/1371:

„Articolul 3 Frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii

(2) În sensul prezentei directive, sunt considerate fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii următoarele: (…)

(d) în ceea ce privește veniturile obținute din propriile resurse de TVA, orice acțiune sau inacțiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase cu caracter transfrontalier în ceea ce privește: (…)

(ii) nedivulgarea de informații privind TVA, încălcându-se astfel o obligație specifică, având același efect; sau

(iii) prezentarea unor declarații corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA.”

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.