ANAF propune modificarea unor prevederi privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intenționează să modifice o serie de prevederi privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA, în acest scop fiind elaborat și publicat în transparență decizională un proiect de ordin. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, potrivit prevederilor Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, entitățile supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului solicită odată cu depunerea cererii de înregistrare în registrul comerțului și înregistrarea fiscală. Ca urmare, prin Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al ministrului Justiției nr. 2.509/5.672/C/2022 a fost aprobat modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularului „Cerere de înregistrare fiscală”, ca anexă la formularul „Cerere de înregistrare în registrul comerțului”, pentru a asigura posibilitatea entităților supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului să solicite odată cu înmatricularea/înregistrarea în registrul comerțului și înregistrarea fiscală în evidența organului fiscal.

Anterior acestor dispoziții legale, societățile care solicitau, încă de la înmatricularea în registrul comerțului, și înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul dispozițiilor art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, utilizau formularul (098) „Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, care se depunea la organul fiscal competent în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare.

În vederea simplificării procesului declarativ, prin reducerea numărului de formulare necesar a fi depuse de către contribuabili pentru înregistrarea în scopuri de TVA, rubricile din formularul 098 privind înregistrarea în scopuri de TVA au fost inserate în formularul „Cerere de înregistrare fiscală” aprobat prin Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (nr. 2.509/2022) și al ministrului Justiției (nr. 5.672/C/2022). În aceste condiții, persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA încă de la înmatricularea în registrul comerțului vor completa rubricile corespunzătoare chiar în Cererea de înregistrare fiscală, care constituie anexă la cererea de înregistrare în registrul comerțului.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment