În atenția stagiarilor, Evaluare semestrială 19-21 iunie 2020

În perioada 19-21 iunie 2020 va avea loc examinarea stagiarilor an I, an II, an III și reexaminarea stagiarilor cu restanțe din semestrul I an anterior.

Participarea la fiecare probă scrisă (teoretica) sau orală (practica) pentru fiecare an de stagiu este condiționată de completarea formularului de înscriere de mai jos, până la data de 11 iunie 2020. Inregistrarea ulterioară acestei date nu mai este acceptata. Înregistrarea urmată de neprezentare presupune plata unei taxe la următoarea evaluare (50 lei/proba).  

Neînregistrarea atrage imposibilitatea de a susține probele aferente semestrului I în intervalul 19 - 21 iunie 2020.

Proba scrisă se va desfășura la sală la filiala de domiciliu, cu respectarea condițiilor de distanțare și a restricțiilor. În cazuri excepționale, proba scrisă se va desfășura la cea mai apropiata filială de cea de domiciliu.

Proba orală se va desfășura online în regim de videoconferință.

Înregistrare examinare anul I de stagiu:

https://docs.google.com/forms/d/1N8jSJGteh9GCDr6cWpQfd84XAfUtEKhUGKaUBEAgs8s/edit?usp=sharing

Înregistrare examinare anul II de stagiu:

https://docs.google.com/forms/d/1QI84RaTcOLCmHWH1ZTdczk_U1GraJNsieJKRN7O361I/edit?usp=sharing

Înregistrare examinare anul III de stagiu:

https://docs.google.com/forms/d/1H8FzEW_YpC3S1nAQwK_X0ByuuHxv09aRxOXH2QPt3ZY/edit?usp=sharing

În funcție de numărul persoanelor înscrise și din nevoia de a ne încadra în condițiile de distanțare, perioada de examinare poate suferi modificări prin adaugarea unor zile suplimentare de examinare.

Stagiarii care nu au fost prezenți la sală/platformă online la minim 10 ore de pregătire/disciplina nu vor putea susține evaluarea semestrială.

Leave your comment