Examen de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, 03-05 iulie 2020

Având în vedere situația generată de virusul COVID-19 care a dus la imposibilitatea organizării Examenul de aptitudini, conform Calendarului 2020, în perioada 13 – 15 martie 2020, CECCAR va organiza acest examen în perioada 03 – 05 iulie 2020. La această sesiune pot participa candidații deja inscriși, dar și alți stagiari care au finalizat stagiul, in acest sens putandu-se face noi înscrieri până la data de 19 iunie 2020.

Examenul se va organiza cu respectarea normelor de igenizare și distanțare impuse de autoritati la momentul respectiv și va avea următoarea structură: vineri 03 iulie 2020 (3 ore), sâmbată 04 iulie 2020 (3 ore) și duminică 05 iulie 2020 (3 ore).

Pentru susținerea Examenului de aptitudini, sesiunea iulie 2020, se pot înscrie stagiari care se încadrează în perioada de 3 ani de la finalizarea stagiului (și maxim 5 ani de la finalizarea stagiului cu aprobarea Consiliului superior al CECCAR). De asemenea, la acest examen, se pot înscrie stagiarii care au finalizat stagiul în baza aprobării dosarelor de reducere de stagiu.

Depunerea dosarelor se face în perioada 09-17 iunie 2020.

Înscrierea stagiarilor se face în baza unui dosar care va cuprinde:

  • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
  • copie legalizată a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
  • copie legalizată a diplomei de masterat pentru stagiarii care și-au echivalat examenul de acces;
  • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
  • copie a actului de identitate (BI/CI);
  • certificat de cazier judiciar;
  • adeverință medicală care să certifice capacitatea de exercițiu deplină (eliberată de un medic specialist psihiatru sau neurolog);
  • patru fotografii tip BI/CI.
  • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxele se pot achita doar in contul bancar deschis la Banca Transilvania Cluj Cont bancar: RO80 BTRL RONC RT0V 2581 560F, beneficiar CECCAR Filiala Cluj, CUI: RO 7426179.

Leave your comment