CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR

FILIALEI CECCAR CLUJ

În ziua de 26 martie 2024, ora 15.00, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Cluj a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în sistem online, condusă de la sediul Filialei CECCAR Cluj, Bd. Eroilor, nr. 2, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj,, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2023; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată anul trecut;
  2. Aprobarea Programului de activitate pentru anul în curs;
  3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs;
  4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  5. Validarea rezultatului procesului electoral pentru alegerea membrilor din Consiliul filialei;
  6. Validarea rezultatului procesului electoral pentru alegerea membrilor comisiei de disciplina
  7. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională, conform normativelor stabilite.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la art. 34 alin. (2) din OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 15.30, în același format și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor art. 34 alin.(3) din OG nr.65/1994.

Adunarea generală se va desfășura on-line prin intermediul platformei Zoom.us, locația declarată este sediul Filialei CECCAR Cluj, Bd. Eroilor, nr. 2, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, și pot participa membrii activi ai filialei înscriși în Tabloul Corpului care sunt la zi cu plata cotizațiilor profesionale. În perioada următoare vom comunica pe site link-ul pentru înregistrarea participării.

CECCAR Cluj