Auditare rapoarte de expertiză contabilă judiciară

În perioada 12-16 februarie 2024 auditorul de calitate din cadrul filialei se află în concediu de odihnă.

Rapoartele de expertiză contabilă pentru auditare se vor depune la filială in termenele prevăzute de regulament.

Leave your comment