Anunț important ref. examen aptitudini sesiunea extraordinară din 28-30 mai 2021

Înscrierile la examenul de aptitudini, sesiunea extraordinară din 28-30 mai 2021, se va face în perioada 04-14 mai 2021.

Pentru a veni în sprijinul stagiarilor, începând cu data de 05 mai 2021, se vor organiza cursuri de pregătire conform graficului din tabelul de mai jos.

Stagiarii care doresc participarea la cursurile de pregătire dar nu reușesc simultan depunerea si a dosarului de înscriere până la data de 05 mai 2020, sunt rugati să achite în prealabil taxa de înscriere la examen în funcție de categoriile de taxe specificate în link-ul: https://ceccarcluj.ro/ro/rezultatele-finale-examenului-de-aptitudini-sesiunea-ordinara-din-12-14-martie-2021/   și să transmită dovada plății prin email la ceccarcluj@ceccarcluj.ro, împreună cu o solicitare de înscriere la cursurile de pregătire,până cel târziu în data de 04 mai 2021.

Excepție la termenul de depunere a dosarelor sunt stagiarii care mai au de recuperat restanțe de pe perioada stagiului și  vor participa la reexaminarea din perioada 20-23.05.2021, aceștia vor depune dosarul a 2 a zi dupa terminarea si promovarea evaluarii.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala un dosar care să cuprindă:

 1. a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original (atașat la email);
 2. b) copie legalizată a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii pentru candidații contabili autorizați, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 3. c) copie legalizată a diplomei de masterat pentru stagiarii care și-au echivalat examenul de acces;
 4. d) copie a actului de identitate;
 5. e) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate;
 6. f) certificat de cazier judiciar valabil, în original;
 7. g) adeverință medicală care să certifice capacitatea de exercițiu deplină (eliberată de un medic specialist psihiatru sau neurolog);
 8. h) două fotografii tip C.I.;
 9. i) acordul GDPR (atașat la email);
 10. j) acord inregistrare audio-video (atașat la email);
 11. k) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini (atașat la email);
 12. l) dovada achitarii taxei de înscriere la examen în funcție de categoriile de taxe specificate în link-ul https://ceccarcluj.ro/ro/rezultatele-finale-examenului-de-aptitudini-sesiunea-ordinara-din-12-14-martie-2021/ . Taxa se poate achita doar prin contul bancar deschis la Banca Transilvania Cluj Cont bancar: IBAN: RO80 BTRL RONC RT0V 2581 560F, beneficiar CECCAR Filiala Cluj, CUI: RO 7426179.

 

Pentru candidații care au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini, organizată în martie 2021, dosarul de înscriere va fi conține documentele prevăzute la pct. a, d, h, i,  j, k și l .

Potrivit art. 10 si 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat, examenul de aptitudini constă în:

Pentru accesul la profesia de expert contabil:

 1. a) prima probă conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
 2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și expertiză contabilă inclusiv cele cu componentă fiscală;
 3. c) a treia probă conține subiecte din ariile de competență control intern, audit și asigurare și managementul, analiza și evaluarea afacerii/întreprinderii.

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe.

 

In tabelul de mai jos vă anexăm și o centralizare a probelor și a zilelor de examen, pentru sesiunea examenului de aptitudini programata în zilele de 28, 29 și 30 mai 2021.

 

Candidat categoria Expert contabil Ziua de organizare a probelor de examen Pondere în nota finala a probei % Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 28 mai 2021, Proba 1
14.00-17.00

(3 ore)

Contabilitate 90% Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Financiare de Raportare Financiara

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica 10% Etica anul I, II, III
Sâmbătă – 29 mai 2021, Proba 2
10.00-13.00

(3 ore)

Fiscalitate 80% Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept 10% Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă 10% Expertiză contabilă
Duminică – 30 mai 2021, Proba 3
10.00 - 13.00

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare 40% Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii 60% Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 

 

 

 

 

 

Graficul cursurilor de pregătire se va derula conform tabelului următor:

 

Nr. crt. DATA ZIUA INTERVAL ORAR DISCIPLINA EXAMEN TEMA
1 05.05.2021 Miercuri 16.00-21.00 Contabilitate OMFP
2 06.05.2021 Joi 16.00-21.00 Contabilitate IFRS
3 07.05.2021 Vineri 16.00-21.00 Contabilitate Contabilitate consolidata
4 08.05.2021 Sambata 09.00-11.30 Contabilitate Contabilitatea altor tipuri de entitati
11.30-14.00 Contabilitate Contabilitate manageriala
5 10.05.2021 Luni 16.00-21.00 Contabilitate Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare
6 11.05.2021 Marti 16.00-21.00 Management, analiză și evaluarea afacerii Managementul performantei + Finante si management financiar
7 12.05.2021 Miercuri 16.00-21.00 Management, analiză și evaluarea afacerii Evaluarea intreprinderii
8 13.05.2021 Joi 16.00-21.00 Expertiza contabila Expertiza contabila
10 14.05.2021 Vineri 16.00-21.00 Drept Drept
11 15.05.2021 Sambata 09.00-14.00 Control intern, audit și asigurare Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe
12 17.05.2021 Luni 16.00-21.00 Fiscalitate Fiscalitate
13 18.05.2021 Marti 16.00-21.00 Fiscalitate Fiscalitate
14 19.05.2021 Miercuri 16.00-18.30 Fiscalitate Fiscalitate
15 18.30-21.00 Fiscalitate Fiscalitate
16 20.05.2021 Joi 16.00-21.00 Fiscalitate Fiscalitate
17 21.05.2021 Vineri 16.00-21.00 Fiscalitate Fiscalitate

 

 

Leave your comment