ANAF: Modelul formularului 107 – „Declarație informativă privind beneficiarii bunurilor/ serviciilor/ sponsorizărilor/ mecenatului”, în consultare publică

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 107 „Declarație informativă privind beneficiarii bunurilor/ serviciilor/sponsorizărilor/mecenatului”. ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ că prin OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, începând cu data de 1 ianuarie 2024 au fost aduse modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal în ceea ce privește deducerea din impozit a sponsorizărilor/mecenatului/burselor private, precum și a cheltuielilor privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate Fondului Națiunilor Unite pentru Copii – UNICEF, precum și altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte.

Modificările/completările au vizat, în principal, următoarele: ▪ abrogarea dispozițiilor referitoare la deducerea din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor a sponsorizărilor/mecenatului/burselor private, precum și a cheltuielilor privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate Fondului Națiunilor Unite pentru Copii – UNICEF, precum și altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte; ▪ abrogarea dispozițiilor privind deductibilitatea cheltuielilor cu bursele private din impozitul pe profit.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.