Reexaminare stagiari 17-19 iulie 2020

În perioada 17-19 iulie 2020 va avea loc reexaminarea stagiarilor an I, an II, an III și reexaminarea stagiarilor cu restanțe din semestrul 1 an anterior.

Participarea la fiecare probă scrisă sau orală pentru fiecare an de stagiu este condiționată de completarea formularului de înscriere de mai jos, până marti, 14 Iulie 2020 ora 12.00. Inregistrarea ulterioară acestei date nu mai este acceptata. Înregistrarea urmată de neprezentare presupune plata unei taxe la următoarea evaluare. Neînregistrarea atrage imposibilitatea de a susține probele aferente semestrului I in intervalul 17 - 19 iulie 2020.

Proba scrisă se va desfășura la sală cu respectarea condițiilor de distanțare și restricțiilor impuse de autoritati la momentul respectiv.

Proba orală se va desfășura online în regim de videoconferință.

    Înregistrare examinare anul I de stagiu: https://docs.google.com/forms/d/1sv7rmwhdGf3LfxEJbIi3BgQcF6snHrsbK7SUWUL0Hrw/edit?usp=sharing

    Înregistrare examinare anul II de stagiu: https://docs.google.com/forms/d/1mONYny7pBMe9768GuVewFGgOi77_yRB_OyH1GFnW6l4/edit?usp=sharing

    Înregistrare examinare anul III de stagiu: https://docs.google.com/forms/d/1doJUSTARs3Jx6eTZALK5kGY4Pvape5Xq0FhATqyN9HQ/edit?usp=sharing

Pentru evaluarea caietelor de practica, stagiarii vor avea obligația de a transmite rezolvarea caietelor de practică respectând următoarea procedură:

1.Transmiterea caietelor de practică rezolvate se va realiza prin intermediul adresei de e-mail puse la dispoziție pentru stagiarii arondati centrului de stagiu, respectiv centrucluj@ceccar.ro.
Transmiterea caietelor de practică rezolvate (încărcarea pe e-mail) se va face cel târziu până vineri, 17 iulie 2020 ora 06:00.
2. Stagiarul va încărca pe email un singur fișier .PDF sau arhivă.RAR pentru fiecare disciplină, iar acesta vor fi denumite de forma AN_FILIALA_DISCIPLINA_NUME PRENUME. Nu se vor putea încărca mai multe fișiere aferente aceleeași discipline. Dacă stagiarul este nevoit să scaneze fișierele pentru a fi încărcate și se află în imposibilitatea de a avea acces la un scanner, va putea folosi telefonul mobil cu aplicația Tiny Scanner (Android, IOS) sau o aplicație similară pentru a realiza acest lucru.
3. Spațiu destinat fiecărui stagiar este de 20MB (Megabytes), astfel încât recomandarea este ca toate fișierele încărcate (pentru toate disciplinele) să se încadreze în această dimensiune.
4. Stagiarii vor primi cu o zi inainte invitația pentru a se conecta la videoconferință pentru a-și susține caietul de practică și pentru a răspunde întrebărilor comisiei.
5. Fiecare stagiar trebuie sa aibă la momentul de deschidere a videoconferinței asupra lui CI/BI pe care o sa le arate la camera, astfel încât să se realizeze legitimarea acestuia. Pe toata durata examinării, stagiarii trebuie sa fie logati, atât cu audio, cat si video, pentru a putea fi văzuți, auziți si a permite interactiunea.

6. Stagiarii ce sustin proiecte la disciplinele Contabilitate si raportare financiara, Fiscalitate si ONG (Contabilitatea altor tipuri de activitati) le vor prezenta  prin intermediul optiunii de share-screen a platformei in programul de contabilitate utilizat la intocmirea proiectului. Pentru celelalte proiecte, stagiarul va pune la dispozitie resursele IT pe care le-a folosit in elaborarea lor.

Dupa centralizare stagiarilor inscrisi se vor stabili datele aferente reexaminării fiecărui an de stagiu, precum și informații suplimentare privind componența grupelor, susținerea probelor orale și programul detaliat.

Stagiarii care nu au fost prezenți la sală/platformă online la minim 10 ore de pregătire/disciplina nu vor putea susține evaluarea semestrială.

Leave your comment