Program auditare expertize contabile judiciare

In perioada 12-20 iunie 2024 auditorul de calitate al filialei este in concediu de odihna. Pentru auditul de calitate va rugam sa depuneti expertizele contabile judiciare la sediul filialei in termenul prevazut de regulament.