Informații evaluare semestrială stagiari, iunie 2021

Evaluarea semestrială a stagiarilor, corespunzătoare disciplinelor semestrului I de stagiu se va organiza după cum urmează:

 • în perioada 11 – 13 iunie 2021 se vor susține proiectele corespunzătoare disciplinelor aferente semestrului I de stagiu;
 • în perioada 25 – 27 iunie 2021 se vor susține, la sală, probele scrise corespunzătoare disciplinelor aferente semestrului I de stagiu.

Pentru participarea la evaluarea practică aferentă semestrului I, stagiarii trebuie să parcurgă următoarele etape:

 1. Exercitarea opțiunii de participare prin completarea formularului on line care poate fi accesat în baza link-urilor trimise pe email, până în data de 28 mai 2021, ora 10.00. Formularul de înscriere a fost completat cu un câmp obligatoriu privind numărul matricol, număr care a fost transmis prin email. Numărul matricol este unic pentru fiecare stagiar.
 1. Validarea înscrierii la evaluarea semestrială care se va realiza în baza unei preînscrieri în Zoom pentru care se va transmite un link care va fi activ în perioada 04– 08 iunie 2021. Astfel, în perioada 04 – 08 iunie 2021 stagiarii care doresc să participe la evaluarea corespunzătoare anului de stagiu au obligația accesării link-ului și înscrierii în Zoom, înscriere în urma căreia vor primi link-ul de Zoom corespunzător susținerii probei practice.
 1. Participarea pentru susținerea probei practice care se va realiza prin accesarea link-ului de participare primit odată cu preînscrierea în Zoom, cu precizarea că acesta va fi activ în ziua susținerii probei/probelor de evaluare.
 2. Termenul pentru transmiterea proiectelor practice este 9 iunie 2021 și se transmit la adresa de email: centrucluj@ceccar.ro.

În transmiterea proiectelor stagiarii trebuie să respecte următoarele instrucțiuni:

 • Se va încărca pe email un singur fișier .PDF cu un singur fisier, pentru fiecare disciplină;
 • Fisierele vor fi denumite de forma AN_FILIALA_DISCIPLINA_NUME PRENUME;
 • Nu se vor putea încărca mai multe fișiere aferente aceleeași discipline. Dacă stagiarul este nevoit să scaneze fișierele pentru a fi încărcate și se află în imposibilitatea de a avea acces la un scanner, va putea folosi telefonul mobil cu aplicația Tiny Scanner (Android, IOS) sau o aplicație similară pentru a realiza acest lucru;
 • Nu se vor lua în considerare fișiere transmise prin Wetransfer;
 • Proiectele care nu respectă cerințele de mai sus nu vor fi luate în considerare.

 

 

 

Leave your comment