Sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, 25-27 noiembrie 2022

Aducem la cunoștinta celor interesați faptul că CECCAR va organiza în perioada 25-27 noiembrie 2022, o sesiune extraordinară a examenului de aptitudini la care pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile legale.

Pentru înscrierea la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul un dosar care să cuprindă:

  1. copie legalizată a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii pentru candidații contabili autorizați, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
  2. copie legalizată a diplomei de masterat pentru stagiarii care și-au echivalat examenul de acces;
  3. cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini;
  4. copie a actului de identitate (BI/CI);
  5. certificat de cazier judiciar;
  6. adeverință medicală care să certifice capacitatea de exercițiu deplină (eliberată de un medic specialist psihiatru sau neurolog);
  7. două fotografii tip BI/CI.
  8. dovada achitarii taxei de înscriere la examen.

 

Taxa se poate achita doar prin contul bancar deschis la Banca Transilvania Cluj Cont bancar: IBAN: RO80 BTRL RONC RT0V 2581 560F, beneficiar CECCAR Filiala Cluj, CUI: RO 7426179.

Candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini în intervalul 10-21 octombrie 2022.

Potrivit hotărârii Consiliului superior al CECCAR, candidații care au participat și nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini în cursul anului 2022 vor beneficia pentru sesiunea 25 – 27 noiembrie 2022 de taxe reduse, după cum urmează:

Pentru categoria expert contabil:

-550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;

-450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;

-300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Pentru categoria contabil autorizat:

-375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;

-300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Taxa rămâne la valoarea inițială de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat, pentru candidații care nu au participat la nicio sesiune, ordinară sau extraordinară, din cadrul aceluiași an calendaristic.

In tabelul de mai jos vă anexăm și o centralizare a probelor și a zilelor de examen.

Candidat categoria Expert contabil

Ziua de organizare a probelor de examen

Pondere în nota finala a probei %

Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu

 

Vineri – 25 noiembrie 2022, Proba 1

(3 ore)

Contabilitate

90%

Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica

10%

Etica anul I, II, III

 

Sâmbătă – 26 noiembrie 2022, Proba 2

(3 ore)

Fiscalitate

80%

Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept

10%

Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă

10%

Expertiză contabilă

 

Duminică – 27 noiembrie 2022, Proba 3

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare

40%

Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii

60%

Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 

 

 

 

   

 

Candidat categoria Contabil autorizat

Ziua de organizare a probelor de examen

Pondere in nota finala a probei %

Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu

 

Vineri – 25 noiembrie 2022, Proba 1

(3 ore)

Contabilitate

90%

Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica

10%

Etica anul I, II, III

 

Sâmbătă – 26 noiembrie 2022, Proba 2

(3 ore)

Fiscalitate

80%

 

Fiscalitate

Drept

10%

Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a afacerii/întreprinderii

10%

Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

 

 

 

Leave your comment