ANAF propune o procedură de stabilire a TVA datorate României de CE sau de instituții înființate în temeiul dreptului UE pentru situații specifice

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională proiectul de ordin privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, prin OG nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost introdus în Codul fiscal art. 294 alin. (1) lit. k1), ale cărui prevederi se referă la aplicarea scutirilor de TVA pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate către Comisia Europeană sau către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul în care achiziționarea bunurilor sau serviciilor respective se face în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia COVID-19.

În acest sens, MF, prin OMF nr. 1.345/2021, a aprobat Normele privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin.(1) lit. k1) și ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment